År 2000 rapporten fra UCA

 

Tilbage

Så er dette herrens år 2000 ved at være udløbet og jeg vil derfor skrive lidt om de mål der blev stillet i begyndelsen af året og nu er indfriet i forbindelse med vores støtte og samarbejde til Ngorongoro og Sukumaland i Tanzania.

På mange punkter har det været et svært, men også lærerigt år. Aftaler med vores samarbejdspartner i Tanzania har manglet tilbagemeldinger i henhold til indgåede aftaler. Derfor har der været brugt forholdsvis megen tid på opfølgning af samarbejdet. Vi er nået til et punkt efter 5 års samarbejde hvor vi må erkende at institutionerne i syd ikke altid har den fornødne kapacitet.

Dette kan skyldes mange årsager, men en af de væsentlige, er et top styret 30 års èt-parti system, der tilsidesatte det civile samfunds traditionelle styreformer. Siden opløsningen af èt-parti styret har 1000-vis af Ngo'er set dagens lys i Tanzania, mange med det formål at tiltrække kapitalstærke donorer fra den rige verden. Dette er i sig selv ikke et problem, dersom foreningens mål er at støtte udviklingen i lokalområderne, og ikke bruge en forening som løftestang for egen vindings skyld.

Derfor er en vedholdende dialog om åbenhed og udvikling af samarbejdet en vigtig forudsætning for at en ikke traditionel foreningsform kan finde sin plads og form i den tanzanianske hverdag. Her i det velbjergede nord har vi jo mad på bordet hver dag så vores solidaritets arbejde beror ikke på mere flæsk på bordet. Men alle såvel i nord som i syd behøver et incitament for på frivillig vis at yde et stykke arbejde til gavn for en bedre fordeling af verdens resurser.

Vi har i november måned afsluttet det Danida støttede projekt til Ngorongoro Mølleforening (NMA). Målet har været at forbedre NMA og de fire foreningers muligheder for at styre en fornuftig virksomhed til gavn for befolkningen. Der har været afholdt kurser i ledelse og samarbejde, økonomistyring og forvaltning af foreningen NMA. På det sidste afholdte regnskabs -og bogføringskursus i september 2000 i Loliondo var Benedicto Njemu og Mary fra Sukumaland med som repræsentanter for United Mill Group (UMG) Usukumani. Af 10 deltagere bestod Benedicto og fire af NMA's deltagere den udvidede test som bl.a. omhandlede dobbelt bogføring og meget mere.

Fra at være glade støtter af renoverede majsmøller i Danmark til Ngorongoro og Sukumaland er vi igennem de sidste par år også blevet dybt involveret i arbejdet med at styrke institutionsopbygningen i de to områder.

År 2001 vil derfor være året hvor i vil se forbedringer på dette område i både Ngorongoro og Sukumaland. Fra Sukumaland har der været en fin rapportering for året 2000 og vi har derfor bedt UMG om at sende to nye ansøgninger for år 2001.

Siden foråret har vi udvidet kontakten i Ngorongoro til 2 af de 3 Secondary Schools i distriktet.

For øjeblikket støtter vi Århus Produktionsskole med renovering af en mindre mølle til masai skolen Manyata, og indsamler brugt håndværktøj, symaskiner og Engelsk bøger til både Manyata og Digo Digo Secondary Schools. Alt dette til brug for håndværksmæssige aktiviteter til de unge elever på skolerne som ellers ikke har meget at fordrive tiden med udover terpning af lektierne.

I formidling og oplysningsarbejdet i Danmark har mange forskellige institutioner været aktive, Metal's Senior Klubber, Produktionsskoler og enkeltpersoner. Mellemfolkeligt Samvirke i Tanzania har været en stor hjælp i forbindelse med indklarering af udstyr send til Tanzania, leje af køretøj og registrering af de to Honda MC'er.

Projektregnskab for 2000

Vi har i fået støtte fra Danidas renoverings- og forsendelsesbevilling til renovering og forsendelse af 3 majsmøller og en MC til Ngorongoro, samt èn mølle, èn MC til Sukumaland samt 8 snedkerværktøjssæt til Bujora Håndværkerskole. I alt, kr. 151.123,34
Til afholdelse af administration -og bogføringskursus for NMA i september modtog vi fra DANIDA 23.000,00
Peter Høegs fond LOLWE støttede også dette kursus.  13.000,00
LOLWE fonden støttede et møllehus i Masusu/Masailand. 10.000,00
Lazaro Ole Kosyando's besøg, DR2 og MS Århus Region 8.000,00
Nkwabi Nhangasamala's besøg i juli og august måned var støtte af DANIDA og MS Århus Region 11.300,00
Utamaduni Kulturforenings projektkasse til revision af DANIDA regnskab.  1.250,00
Lions Club i Grenå har ydet et bidrag til reservedele til NMA's Land Rover.  5.510,00
Det samlede forbrug har derfor i år har været på i alt  223.183,34
Og heldigvis har den samlede støtte været på i alt  223.183,34

PS. Husk lige på at Jesper Pladsmand og jeg løbende samler brugt håndværktøj, hånd-symaskiner og Engelsk bøger (fag og litteratur) ind til skolerne i Ngorongoro. Du spilder ikke tiden ved at gennem tjekke din boghylde eller værksted.

De kærligste hilsner med håbet om et spændende år 2001.

Knud Erik Asak. januar 2000

Do kan se en oversigt over ansøgninger og regnskaber her

 

Utamaduni Cultural Association,
Projektgruppens startside

Opdateret af Webmaster, 11. januar 2006

Skriv en mail til Utamaduni's projektgruppe

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk