Rapport vedrørende aktiviteter i Utamaduni Kulturforenings projektgruppe 2006
(UCA / Utamaduni Cultural Association)

Forsiden

Fotos fra 2006

Klik her for at læse rapporten som PDF-fil

 
  Årsrapport fra renoveringsværkstedet på Grenå Produktionsskole 2006.
Etableret med kræfter fra Utamaduni Kulturforening og MS-Djursland

Værkstedet har igennem hele året været travlt beskæftiget med renoveringsopgaver, fastholde elevernes deltagelse i skolens almendannende fælles aktiviteter samt forberedelse og gennemførelse af værkstedselevernes 5 ugers arbejdstur til Ntulya/Mondo landsbyen i det nordvestlige Tanzania.
Som kulturrådgiver før og under denne tur var Uffe (madadi) og Sander (Machombo) aktive støtter til projektet.
Lokalt har der været stor interesse omkring Grenå Produktionsskoles internationale værksted og netværket på Djursland. Virksomheder og lokalt interesserede henvender sig løbende, når de har rekvisitter som de ønsker formidlet videre, til potentielle brugere i Afrika. Således har vi i år
formidlet udstyr uden om MS bevillingen til bl.a. Ghana, Filippinerne og har kontakt til Eritrea i forbindelse med to ambulancer fra Lions Grenå.
Januar 2006 blev brugt til de sidste forberedelser inden påbegyndelse på vores 5 ugers lange arbejdsophold på bopladsen Ntulya. De 11 elever og deres 2 voksne medfølger fra skolen (+ Uffe og Sander), havde alle medbragt hver sit telt, toilettaske, bestik og sovegrej. Vi blev fantastisk godt modtaget i Ntulya efter to dages buskørsel gennem det tørre Kenya. Den 20 fods container som vi havde af sendt i november 2005, med det istandsatte landbrugsudstyr til bopladsen, computer til Ngudu Seceondary School, plader til kunstprojektet mv. stod allerede pænt undermuret med det flotte viking motiv malet på gavlen. Det var 3. gang healerbopladsen Ntulya med sine ca. 150 beboere modtog hjælp fra Djursland.
Første gang var allerede i 1996, hvor overskuddet fra Ulandsjulemarkedet i Glesborg Forsamlingshus blev brugt til bygning af en vandbrønd. Fem år senere i år 2001 blev stedet vært for en majsmølle til gavn for hele Ntulya/Mondo området, som blev renoveret og opbygget på Grenå Kommunes kontanthjælpsværksted på Kalorievej i Grenå. Efter de to foregående projekter (1996 og 2001) havde bevist deres bæredygtighed indvilgede Grenå Produktionsskole så i at støtte Ntulya beboerne i hjælpen til at udbygge deres fødevaresikkerhed gennem forbedrede landbrugsredskaber.
I 2005 blev det så besluttet at hovedprojektet (rejse-projektet) for 2006 skulle være til Ntulya Modern Kilimo.
Informationsdelen har været stor på dette ovenfornævnte projekt. I alt 9 gange har eleverne været ude på plejehjem, ungdomsklubber og folkeskoler for at fremvise diasshow fra Ntulya-opholdet og berette om årets renoveringsopgaver på skolen. I Grenå Bladet var der ugentligt, under det 5 ugers lange arbejdsophold i Tanzania, en føljeton til glæde ikke kun for familie og venner af rejsedeltagerne, men sørme også for mange af bladets flere tusinde læsere på Djursland.
Renoveringsværkstedet er i folkemunde blevet en integreret del af Grenå og omegn og med indvielse af skolen nye kontor –og kantine faciliteter i september, blev skolen og dens arbejde ønsket fortsat held med ungdomsarbejde af de nye politikere i den nye Norddjurs Kommune.
I marts måned fik renoveringsaktiviteterne, efter kulturmøde-rejsen 2005 til masaierne i Enkutuk Oiti på den gule slette, en flot præsentation ved Dav Jakobsens to siders artikel i Brugsens medlemsblad Sammenvirke. Flotte reaktioner for vores arbejde modtog vi fra nært og fjernt. Med den positive stemning foråret 2006 medbragte, besluttede vi på Djursland, at invitere en af nøglepersonerne fra Tanzania Shadrack Maneno til, at gæstelære skolen i hele oktober måned. Både Dav Jacobsen og Shadrack Manenos billetter var støttet fra renoverings bevillingen med 5.000 kroner hver.
Med privatbesøget også i oktober måned af jernsmeden Makungu Mhoja Lyaku, fra dette års hovedmodtager-gruppe og rejse destination, Wanalyaku Dance Troup i Lygeye og Shadrack Maneno´s besøg blev i uge 41 omdannet til Tanzania uge på Produktionsskolen. Alle eleverne og lærere deltog i valgfrie emner og værkstedsopgaver relateret til Tanzania. De to gæstelærer, samt
andre ressource personer med relationer til Tanzania, deltog også i ugen med deres kunnen. Århus Stiftidende lavede en flot artikel med produktionsskole eleven Hans Jørgen, som af Makungu blev guided i, over essen at lave et healer-spyd.
Der har endnu engang været en positiv tilmelding til værkstedet på skolen, og pt. er der 9 elever tilmeldt til det kommende 2007 rejseprojekt til Lugeye landsbyen ved Victoriasøen. Dette forløb begyndte ved tilmelding af nye elever på skolen efter sommerferien og renoveringsopgaver af landbrugsudstyr mv. har stået på siden. Afrejsen for denne 5 ugers arbejdstur er 7. februar og hjemkomst den 13.marts 07. Hovedprojekterne for de danske elever og deres lærer vil være at samle og introducere landbrugsudstyret, opsætte og indkøre de istandsatte pcér på de to gymnasium skoler og sammen med de unge fra modtagergruppen Wanalyaku Dance Troup at bygge containerværkstedet til træ og metalarbejde. Et kunstmaler projekt om den afdøde Wanalyaku, som Sander Nielsen koordinerer er også planlagt. Simon Ndokeji og Charles Ndege kommer til Lugeye for sammen med Sander og et par elever at udføre endnu et historisk billede. Simon og Charles var gæstelærere på produktionsskolen i september 2005.
En af de store succeser fra 2006 rejseprojektet har været, at Mikkel Jørgensen på 17 år er vendt tilbage til Tanzania og er kommet i en 3 måneders EGU praktik, som svejser hos før nævnte Shadrack Maneno. Han vil sammen med Makungu og Shadrack modtage den nye gruppe elever, når
de ankommer til Nairobi den 8. februar.
Afrika værkstedet på Grenå Produktionsskole er af den overbevisning, at det ikke er nok at de unge bruges som et middel til at få pakket og afskibet flest mulige kubikmeter. Derfor er der valgt et værkstedsforløb, hvor nøgleordet er genkendelighed og praktisk deltagelse, når man er på værkstedet. Genkendelighed er når elevgruppen er ankommet til Tanzania, hvor den container står, som eleverne istandsatte og malede på Produktionsskolen. Hvor indholdet er traktoren og landbrugsudstyret mv., som engang var totalt adskilt og nu istandsat fiskes ud, sammen med modtagerne. Det 5 ugers arbejdsophold hos modtageren i telte og med trækulskomfur og dagligt
deltagelse af arbejdsopgaver i ugens 6 dage er en øvelse og udfordring for vores vestlige unge. I 5 uger at undvære mobilen, fjernsyn og ikke mindst chips og burger er en stor øvelse for mange elever. Men resultatet er som Dav Jakobsen skriver i sin artikel i samvirke ” hvem blev hjulpet mest”, det er vi ikke i tvivl om, det gjorde begge parter. I Tanzania fik de igangsat det tilsendte udstyr, skabt venskaber, slidt et par fodbolde op i nærkamp med deres unge danske gæster. Sunget, danset og drukket colaer sammen.. I hver tilfælde har det vist sig at være en kæmpe sejr for vores unge specielt, at kunne gennemføre et sådan ”low budget” ophold i Tanzania.
Budget og forbrug af renoveringsbevillingen fra MS Den økonomiske støtte fra renoveringsbevilling fra Mellemfolkeligt Samvirke (MS) for året, har
været udnyttet optimalt. Mere udstyr er blevet afsendt end forventet. Vi har beregnet, at de 4. stk. forsendelser for året i alt har en værdi (50% af nyværdien) på DKK 500.000. Der har været et lille overforbrug af midler på selve renoveringen (F) og forsendelse (C), men mindre forbrug på transport i modtagerlandet end bevilget. Dette skyldes at Mbarway Sec. School i Ngorongoro selv afhenter deres 2 kasser á 5 kubikmeter stykket. Ligeså har vi fået et godt tilbud i forbindelse med transport af de 2 stk. 20 fods containere til henholdsvis hospitalet i Kisesa og landsbyen Lugeye i Sukumaland.

 
     

Opdateret af Webmaster, 20. marts 2008

Utamaduni Cultural Association,
Projektgruppens startside

Opdateret af Webmaster, 11. januar 2006

Skriv en mail til Utamaduni's projektgruppe

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk