Rapport vedrørende aktiviteter i Utamaduni Kulturforenings projektgruppe 2007
(UCA / Utamaduni Cultural Association)

Forsiden

Fotos fra 2007

Læs rapporten som PDF fil

 
Video fra 2007 2007 rapport fra Knud Erik Asak
(MS-Djursland & Utamaduni Kulturforening)

År 2007 sluttede af med en besøgs tur til Tanzania i november måned. Sander, Agnar og jeg landede i Dar Es Salaam den 3. november. Pga. forsinkelse i Nairobi hvor vi mellemlandede (manglede trappestigen så vi kunne komme ud af flyet og over i Dar flyet) var vores bagage ikke
med ved ankomsten til Dar Es Salaam. Den kom heldigvis samme eftermiddag, hvorefter vi kunne begive os ud til Rune Jakobsen, som er MS frivillig hos masai NGO’en Naramatisho ved Chalinze.
Naramatisho har vi støttet med renoverede mælkekøleanlæg igennem de sidste 3 år. Det var en fornøjelse at besøge 3 af mælkeopsamlingscentrene og se med egne øjne at det gør en forskel. MSTanzania støttede os, så vi sammen med Rune kunne køre i en Toyota Highlux rundt og besøge gamle som nye projekter i både Ngorongoro og oppe i Sukumaland. En tur på 3000 kilometer. Godt 50 km nord for Arusha på vejen mod Namanga/Kenya besøgte vi Losinoni Juu (mølleri opsat i 2004) og Engutuk Oiti (mølleri opsat i 2005). Der blev også tid til at besøge masai NGO’en CORDS og deres fine kontor faciliteter.
Næste stop over var Ngorongoro Conservation Area (NCA). Embarway Secondary School (ESS) i Endulen modtog lige før jul 2006 computere i alt 40 stk. fra os. Skolen har godt 700 elever, wireless internet og godt 70 % af eleverne er masaier. Efter overnatning hos de katolske søstre på Endulen
Hospital gik turen ad den støvede vej op til Malambo. Synet af masaiernes hellige bjerg Oldoinyo Lengei i udbrud var en oplevelse af format. Malambo, en støvet handelsstation midt i Sale kommune, har i dag 11 majsmøller. MS-Djursland og Utamaduni Kulturforening støttede i 1997 masai NGO’en SADA med den første majsmølle, som blev renoveret på Ålborg Universitets Center. Der var pt. godt 1 mill. shilling i kassebeholdningen, som er afsat til en hovedrenovering af den gamle 3 cylinder HR Lister Engine. SADA informerede om at møllen oppe i Piyaya (opsat i 1998) fungerer fint samt at Masusu møllen pga. uoverenstemmigelse med bomaerne nu var leased ud i Malambo for Tsh. 25.000 pr. måned.
Fra Malambo gik turen op til Digodigo Secondary School (DDSS), som ligger i Batemiernes land (dem som dyrker jorden). En lille etnisk gruppe på godt 30.000 personer som i tidernes morgen bosatte sig i et skønt bjergområde midt i masaiernes land. Fra 1996 og frem til i dag har vi støttet Batemi NGO’en BUDEA med udstyr. Majsmøller til Samunge Sonjo, Oldonyo Sambu, Yasi/Mdito og DDSS med et mølleri og landbrugsudstyr. Headmaster Daniel viste rundt på skolen og en fornøjelse var det at se værkstedet vi byggede med Lolwe midler i 2002 også havde sin berettigelse.
Håndværktøjet, Ford 3000 mv. var i fuld sving – mølleriet som blev installeret i 1999 blev startet op til ære for os.
Besøget hos masaierne i Ngorongoro blev sluttet af med en overnatning oppe i distrikts byen Loliondo. Forinden da besøgte vi vores gamle venskabspartner NGO’en LADO, som siden 1996 havde modtaget 3 stk. majsmøller samt hjælp til byggeriet af deres hovedkontor i Sakala. På hovedkontoret havde et nyt kontor fundet sin plads ”human right” – sheria na haki za binadamu.
Den ansvarlige fortalte os om den pinlige sag, hvor politiet i Loliondo dagen før vores ankomst havde myrdet en respekteret masai talsmand i et tjørnekrat udenfor Loliondo. Familien og venner til den myrdede nægtede at afhente det oppustede lig på Wasso Hospital. Han var skudt to steder, i hjertet og i det ene ben. Politiet forklarede, at han forsøgte at stikke af under afhøringen ude i et tjørnekrat. Så spørgeren stiller sig selv det spørgsmål – hvor blev talsmanden ramt først i benet eller i brystet?. Blev han først skudt i benet og derefter liggende ned skudt i brystet? En uge senere kunne jeg læse i avisen The Daily, at Loliondo politi kommissæren havde erkendt, at det var for at slippe af med den respekterede talsmand at de havde skudt ham. Han havde nægtet at udtale sig om en pistol som en tredje person skulle have haft. Tanzania er stadig et land hvor korruption og uduelighed florerer, og har du ikke de rette forbindelser kan intet lykkes.
Gennem Serengeti National Park lykkedes det os at nå Victoriasøen inden mørkets frembrud. Teltene var slået op ved vores ankomst til Wanalyaku Dance Troup i Lugeye landsbyen. I 14 dage skulle vi have base her. Sander i kunstprojektet som sammen med to tanzanianske kunstmalere skildrede den afdøde danseleder og smedemester Mhoja Lyakus’ liv på et stort vægmaleri mens Agnar, Rune og jeg tog ud og besøgte gamle såvel som nye venskabsprojekter.
Så 2007 har været et fantastisk år med rigtig mange gode hændelser, minus selvfølgelig min bypass operation på Skejby Hospital som året 2007 lagde ud med den 2. januar. Men som sygemeldt fik jeg i februar og marts stille og roligt Ford 4000 traktoren til Nyankunji gjort færdig. Vi fik pakket en 20
fods containeren med landbrugsudstyr, computer, symaskiner i Emmelev og skippet den af sted i april måned.
Modtager gruppen for denne container i Nyankunji landsbyen oppe i Sukumaland var vores allerførste samarbejdspartner omkring opstilling af en majsmølle. Dette var i 1994 efter et besøg i Danmark af afdøde ældrerådsmedlem og gode ven fra landsbyen, Paskali Busheni. I denne
container var der også indsamlet computere mv. til Sumve Girl´s Secondary School, legetøj til børnehjemmet Bujora i Kisesa og cykler til senior pigerne Marietta og Coletta Kang´wina.
Masai NGO’en Naramatisho som vi lagde ud med at besøge på vores november tur, modtog endnu 2 mælkekøleanlæg i august måned. Det ene var under prøvekørsel ved vores besøg i Chalinze og det andet ventede på en kompressor, som Rune skulle have med tilbage fra containeren i Lugeye.
Vores tredje forsendelse i år var endnu en 20 fods container med vandingsudstyr til Wanalyaku Dance Troup i Lugeye. Der var afgang fra Emmelev i oktober måned for denne container.
Samlet for de 3 renoveringer og forsendelser har udgiften været pr. 31/12/07 Kr. 116.459,- som Mellemfolkeligt Samvirkes Genbrug til Syd har støttet os med. 50% af nyværdien for disse forsendelser er på kr. 550.000. Danida støttede i sommer os med besøget af Ng´wenhwandege fra
Ntulya Modern Kilimo med Kr.17.450,-.
Et spændende år med Utamadunilejr for 25. gang i Ramten Skov. 700 mennesker mødes i en lysning i en skov og alle giver den en skalle for fællesskabet og samværets skyld. Mit Sydkorea besøg i august måned indbefattede søgen efter det pedal-trukne ris tærskeværk, som jeg nu blev
overbevist om kun findes på museum i Seoul. Sydkorea er jo et industrialiseret land og jeg blev dænget til af maskinhandlerne med farverige brochurer af selvkørende ris-høstnings mejetærskere på larvefødder. I Tanzania i november oplevede vi, at de mange års stædighed i vores støtte fortsat bærer frugt. Venskabsprojekterne har et bredt funderet netværk i både nord og syd og platformen, hvori dialogen foregår, er velkendt og udviklet af begge parter. 1992 var året hvor det første Udlands Julemarked i Glesborg Forsamlingshus gav et konkret afkast, nemlig et overskud på kr.
5.000 til en brønd til landsbyen Nyankunji i Sukumaland. 1992 – 2007 siger så 15 år ………
Uden økonomisk hjælp fra Genbrug til Syd i Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Udenrigsministeriet afdeling for international udvikling Danida ville det have været umuligt at gennemføre de ovenfor nævnte aktiviteter i 2007.
Vi takker hermed og ønsker alle et godt Nytår.

Emmelev den 31.12.07 Knud Erik Asak

 
     

Opdateret af Webmaster, 20. marts 2008

Utamaduni Cultural Association,
Projektgruppens startside

Opdateret af Webmaster, 11. januar 2006

Skriv en mail til Utamaduni's projektgruppe

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk