Projektgruppens status rapport
Nytåret 1998
-1999

Tilbage

En udvidelse af foreningens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen i april 1996. Udover at foreningen har skiftet navn fra "Utamaduni lejr foreningen" til "Utamaduni kulturforening" har vi ændret lidt i formålsparagraffen således at der åbnes op for at vores kulturudveksling ikke kun foregår på den årlige lejr, og begrænser sig til Sukumaland, men at vi også gennem andre projekter og samarbejdspartnere i Afrika arbejder for øget forståelse for hinandens kulturer og levevis.

Med denne justering af vedtægterne skulle foreningen nu være bedre rustet til også at være projektbærende. Dvs., gøre det lettere at ansøge f.eks. Danida, Demokratifonden, Lion's Klubber osv. om økonomiske støtte/ midler i forbindelse med forskellige aktiviteter.

For øjeblikket har Utamaduni kulturforening gang i to sådanne projekter i Tanzania, hvor der modtages økonomisk støtte.
Den første aktivitet er støtte til Masai paraply foreningen Ngorongoro Mill Association (NMA), som hører hjemme i Ngorongoro distriktet.
Den anden aktivitet er renovering af et majsmølleri til en kvindegruppe i Rangi landsbyen i Sukumaland ved Victoria søen.

Ngorongoro Mill Association (NMA)
Hensigten med NMA er at etablere en fælles paraplyinstitution for lokale udviklingsinitiativer i hele Ngorongoro distrikt. Den langsigtede målsætning er bl.a. at forbedre koordineringen af udviklingsbestræbelserne, øge gennemskueligheden for de enkelte medlemmer i forvaltningen af foreningerne, forbedre den enkelte borgers adgang til deltagelse i beslutningsprocesserne samt støtte de enkelte foreningers handlefrihed.

P.t. udgør 5 lokale grupperinger grundlaget for NMA som i foreningen er socialt og kulturelt repræsentative og geografisk dækkende for Ngorongoro distrikt.

NMA er under opbygning, hvorfor formålet med vores støtte indtil nu har været renovering og forsendelse af 5 majsmøller til grupperne, støtte med økonomi til opbygning af møllehuse, lagerbygninger, kontorer og toiletter. Møllerne er det praktiske udgangspunkt for stiftelsen af NMA.

Ngorongoro og majskorn
Henved 3/4 af de omtrent 100.000 indbyggere i Ngorongoro distriktet i det nordlige Tanzania er afhængige af majskorn importeret fra andre distrikters landbrugsproduktion. Lange og upålidelige transporter på lastvogn eller æselryg fordyrer den daglige basisføde og gør forsyningssituationen ustabil.

Majsen fragtes enten i malet form og bliver derved udsat for gennemtrængning af vulkansk askestøv fra hjulsporene i det stort set vejløse distrikt. Udover forureningsrisikoen for transporteret malet mel, nedsættes også oplagringssikkerheden væsentligt da majsmelet udsættes for inficering af mider.
Alternativt importeres umalet majskorn, der bliver behandlet ved én af de få geografisk ujævnt spredte majsmøller i privateje. Priserne for at få malet majs er udenfor kontrol og varierer efter forgodtbefindende, som regel til yderligere fordyring for forbrugeren.

På grund af den ustabile nedbørsmængde i det hovedsageligt tørre distrikt er den dominerende erhvervsform kvæghold på nomadevis. I mangel på realistiske alternativer er det sandsynligt at dette specialiserede erhverv fortsat vil udgøre den primære økonomiske produktionsform i distriktet. Kun ca. 0.3% af distriktets 15.000 km2. store areal er opdyrket.

Kultur foreningens støtte til NMA
Kultur foreningen har siden efteråret arbejdet sammen med NMA om at få Danida midler til en forundersøgelse. Pga. Danida's egen involvering (måske) i et hjørne af området kunne Udenrigsministeriet ikke på nuværende tidspunkt støtte denne forundersøgelse økonomisk. Fra anden side er det nu lykkes at få økonomisk støtte, så undersøgelsen kan sættes i gang. I skrivende stund er Polakken Dr. Tomasz Potkanski, som er antropolog fra Warszawa (og som i øvrigt har skrevet sit speciale og sin Phd. afhandling fra området) i distriktet. Hans arbejde vil primært være at støtte færdiggørelse af foreningsvedtægter, støtte et udkast til et fælles regnskabsstyringssystem og diskutere fremtidige samarbejdsmuligheder med os.

Landsbyen Rangi i uSukumani
Sukumaland behøves vist ikke at blive beskrevet detaljeret her, da mange af jer jo allerede har stiftet bekendtskab med denne del af Tanzania gennem sang og dans.

Vores anden aktivitet her er et samarbejde med kvindegruppen i Rangi og Bujora om renovering af en majsmølle i Danmark, møllehusbyggeri og installering af møllen i Tanzania. Danida's renoveringsbevilling har støttet med midler til renovering og forsendelse af møllen. Renoveringen foregår på Djursland som frivilligt solidaritetsarbejde.

Landsbyen Rangi er hjemsted for bl.a. Mzee Kang'wina's familie og der bor i alt 729 personer i landsbyen. Landsbyen har en skole, en vandpumpe og et lager til bomuld. Alle er bønder og dyrker: majs, ris, kassava, søde kartofler, løg, jordnødder og bomuld. Landsbyboerne holder høns, kvæg, geder og fra Victoria søen kommer der friske fisk.

Landsbyens kvinder har meget langt til majsmøllerne i Kisesa og Kayenze (ca. 16 km) og det er baggrunden for deres majsmølleansøgning til os. Kvindegruppen i Rangi består af 27 kvinder og er organiseret i "Umoja wa Wanawake Tanzania". (Sammenslutningen af kvindegrupper i Tanzania)
Gruppen har en regnskabskyndig person blandt sig og er for tiden ved at uddanne en person til varetagelse af den tekniske side af projektet.

Vi leder stadig efter en sponsor, som har kr. 8.000,- til at bygge et møllehus og et toilet i forbindelse med møllen. Vi regner med at selve møllen er færdigrenoveret og klar til afsendelse i marts måned 1997.

Ligesom forundersøgelsen i Ngorongoro er mølleprojektet i Rangi også et netværkssamarbejde mellem MS-Djursland gruppen og Utamaduni kultur foreningen. Vi håber med tiden, at disse to aktiviteter kan indbringe os nogle erfaringer, som også Du måske engang kan få brug for.
Kulturmødet, dansen og samværet med en anden kultur kræver også en solidarisk konkret støtte. Når så vi er blevet bedt om støtte/samarbejde, ja, så prøver vi.......og vores indhøstede erfaringer vil vi gerne dele med andre. Og vi håber at sommerlejren kan bruges til formidling af dem.
Hvis du er yderligere interesseret i Utamaduni kultur foreningens projekter, eller projekter i Afrika i det hele taget er du velkommen til at kontakte nedenstående:

Hilsen fra
Martin Loft (Kang'ondi ka bulahya) (8638 7246)og
Knud Erik Asak (Mlalahasi) (8638 7764)

Utamaduni Cultural Association,
Projektgruppens startside

Opdateret af Webmaster, 11. januar 2006

Skriv en mail til Utamaduni's projektgruppe

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk