Utamaduni.dk forsiden
 
Projektgruppen:
På dansk:
Div. rapporter på dansk:
Div rapporter på engelsk:


En samling artikler skrevet
af Dav Jacobsen:
Projektgruppens rejse til masailand i vinteren 2005

UCA blev i vinteren 2001-2002 evalueret af en ekstern evaluator.
Hele den samlede evaluering kan
downloades her!

Igen i 2010 blev vores arbejde evueret af en ekstern evaluator. Læs evalueringsrapporten her..

 
Utamaduni Kulturforening

Forkortet: UCA - (Utamaduni Cultural Association)

Projektgruppen i Utamaduni

Rapporter og beskrivelser af projektgruppens aktiviteter bliver løbende lagt på hjemmesiden.

Evalueringsrapport

Her kan du downloade den eksterne evalueringsrapport som udkom oktober 2010 og evaluerer vores projekter som udføres i Tanzania i et samarbejde med Grenå Produktionsskole. Rapporten er på engelsk
Download PDF (630 kb)

Rapporter fra 2006 og 2007, med fotos og beretninger.

 

Utamaduni Cultural Association 

Læs om U-kassen

Projektgruppen er:

  • Uffe H. Larsen
  • Svenn Strunk
  • Jesper Holst Petersen
  • Knud Erik Asak
  • Immanuel Elias Kühl
  • & Sander Nielsen

Venskabsaktiviteter i Tanzania
En udvidelse af foreningens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen i april 1996. Udover at foreningen skiftede navn fra "Utamaduni lejr foreningen" til "Utamaduni kulturforening" ændrede vi lidt i formålsparagraffen således at der åbnes op for at vores kulturudveksling ikke kun foregår på den årlige lejr, og begrænser sig til Sukumaland, men at vi også gennem andre projekter og samarbejdspartnere i Afrika kan arbejde for øget forståelse for hinandens kulturer og levevis.
Med denne justering af vedtægterne skulle foreningen nu være bedre rustet til også at være projektbærende.
Dvs., gøre det lettere at ansøge f.eks. Danida, Demokratifonden, Lions Klubber osv. om økonomiske støtte/midler i forbindelse med forskellige aktiviteter.


Du kan bl.a læse projektgruppens seneste rapporter og artikler i vores online udgave af Utamaduni Årsmagasin, samt her på hjemmesiden.

 

     
De bedste hilsner fra Kulturforeningens projekt koordinator, Knud Erik Asak
 
 

Opdateret af webMa(d)s-ter 24-01-2012

 


Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk